AZI: Ajutor excepțional pentru crescătorii de animale!

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus la punct o nouă schemă de susținere financiară prin care se acordă crescătorilor de animale un ajutor excepțional care să compenseze pierderile generate de creșterea prețurilor la furaje, energie electrică și gaze naturale

Astfel, joi, 28 iulie, MADR a pus în dezbatere publică un proiect de HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli, crescători de animale din sectoarele suin și avicol.

Scopul prezentei măsuri îl reprezintă acordarea unor ajutoare de adaptare pe baza unei scheme de susținere financiară, denumite în continuare ajutoare excepționale, producătorilor agricoli, crescători de animale, din sectoarele suin și avicol, în vederea realizării obiectivelor de utilizare eficientă a resurselor, gestionarea nutrienților și aplicarea unor metode de producție favorabile mediului și climei, pentru susținerea activității de creștere în anul 2022, prin compensarea pierderilor generate de creșterea prețurilor la furaje, energie electrică și gaze naturale.

Ajutoarele financiare prevăzute în proiectul de Hotărâre reprezintă sumele care se acordă pentru susținerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022 necesare activităților:

  1. a) de creștere și/sau reproducție a suinelor;
  2. b) de creștere și/sau reproducție și/sau incubație a păsărilor.

Potrivit actului normativ, schema se aplică pe întreg teritoriul României, pentru producătorii agricoli, crescători de animale care dețin exploataţii comerciale de suine sau exploatații comerciale de păsări, autorizate sanitar-veterinar până la data de 24 februarie 2022.

Perioada de depunere a cererilor și a documentelor necesare pentru aceste ajutor excepțional este de 20 de zile, începând cu a 2 a zi de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului, iar plățile se vor efectua până la data de 30 septembrie 2022.

Schema va fi implementată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele județene/al municipiului București.

Resursele financiare totale necesare implementării schemei de ajutor excepțional în sectoarele suin și avicol sunt de 129.166,292 mii lei, echivalentul sumei de 26.100 mii euro stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467, care se asigură astfel:

  1. a) 63.075,336 mii lei, echivalentul sumei de 12.745,324 mii euro, finanțare externă nerambursabilă conforma Anexei la Regulamentul delegat (UE) 2022/467;
  2. b) 66.090,956 mii lei, echivalentul sumei de 13.354,676 mii euro, de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art.2 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467 și în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinaţie.

Valoarea totală a schemei de ajutor excepțional este repartizată astfel:

  1. a) 71.759,050 mii lei, echivalentul sumei de 14.500 mii euro, pentru sectorul suine;
  2. b) 57.407,240 mii lei, echivalentul sumei de 11.600 mii euro, pentru sectorul avicol.

Cursul utilizat este cel stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 euro în conformitate cu prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/467.

Beneficiarii schemei de ajutormexcepțional sunt producătorii agricoli, crescători de suine sau păsări, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, și/sau persoane juridice, care dețin exploataţii autorizate sanitar veterinar.

Potrivit actului normativ, valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare dintre beneficiarii din sectorul de creștere și/sau reproducție a suinelor se calculează în funcție de capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare deţinută, echivalent UVM, până la concurenţa plafonului echivalent în lei a 150.000 euro.

Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă beneficiarilor din sectorul suin pe capacitatea de producție deținută este de:

  1. a) 200 euro/UVM pentru capacitatea de producție animale de reproducție (scroafe și/sau scrofițe montate);
  2. b) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție suine la îngrășat.

De asemenea, actul normative stipulează că valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare dintre beneficiarii din sectorul de creștere și/sau reproducție și/sau incubație a păsărilor se calculează în funcție de capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare deţinută, echivalent UVM, până la concurenţa plafonului echivalent în lei a 100.000 euro.

Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă beneficiarilor din sectorul avicol pe capacitatea de producție deținută este de:

  1. a) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție găini reproducție rase grele și/sau tineret de reproducție, găini ouătoare și/sau tineret de înlocuire;
  2. b) 20 euro/UVM pentru capacitatea de producție pui de carne, pui de curcă, precum și pui de găină eclozionați și/sau pui de curcă eclozionați pe serie.

AZI: Ajutor excepțional pentru crescătorii de animale!

Lasă un răspuns