Fonduri europene de 1,5 milioane EURO/fermă! AFIR a publicat Ghidul solicitantului

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe Ghidul solicitantului și Anexele aferente Submăsurii 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”. Acestea au fost publicate pe site-ul AFIR, la secțiunea Investiții PNDR.

Prin submăsura 4.1a se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% până la maximum 90%, astfel:

 1. FERME MICI, MEDII și obţinere de material de ÎNMULȚIRE și material de PLANTARE fructifer
  • Ferme mici 4.000‐11.999 SOC – Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
   • 100.000 € pentru achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare;
   • 450.000 € proiecte complexe;
  • Ferme medii 12.000‐ 250.000 SOC – Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
   • 200.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare;
   • 1.500.000 € pentru proiecte complexe
  • Obţinere material de înmulțire și material de plantare fructifer – Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
   • 300.000 € ‐ achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare;
   • 1.500.000 € ‐ proiecte complexe;
 2. FERME MARI > 250.000 SOC
  • Intensitatea sprijinului este de maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
   • 300.000 € ‐ achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare
   • 1.500.000 € ‐ proiecte complexe
 3. FORME ASOCIATIVE
  • Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
   • 300.000 € ‐ achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare
   • 1.500.000 € ‐ proiecte complexe
  • Pentru formele asociativei intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%

Solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

 • să desfășoare activități economice, sub forma de întreprindere individuală, întreprindere
  familială, persoană fizică autorizată sau persoana juridică română;
 • să acționeze în nume propriu;
 • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Pentru a afla toate detaliile, precum tipurile de investiții eligibile și criteriile de selecție aferente submăsurii 4.1a, citiți Ghidul solicitantului complet pe site-ul AFIR

Fonduri europene de 1,5 milioane EURO/fermă! AFIR a publicat Ghidul solicitantului

Lasă un răspuns