APIA: Subvenții de 97 euro/hectar – În ce condiții se acordă banii

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), derulează și în anul 2022 măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole și animale.

Beneficiarii plăților compensatorii sunt:

 • fermierii care utilizează terenuri agricole în cazul pachetelor aplicate pe suprafață (P1-P7 şi P9-P11) ale măsurii de agro-mediu și climă (M.10);
 • fermierii care cresc femele adulte de reproducție de rasă pură din rasele locale în pericol de abandon, în cazul pachetului aplicat pe UVM (P8) al măsurii de agromediu și climă (M.10);
 • fermierii activi care utilizează terenuri agricole, în cazul măsurii de agricultură ecologică (M.11) și a măsurii care vizează zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13).

Măsura 13, dedicată plăților pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu
alte constrângeri specifice, se împarte în trei categorii:

 • Submăsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană – 97 euro/ha;
 • Submăsura 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative – 62 euro/ha;
 • Submăsura 13.3 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice – 75 euro/ha.

În cazul fermelor cu suprafețe agricole mai mari de 50 ha (prag de la care începe aplicarea degresivității), valoarea plății scade pentru acele suprafețe agricole care depășesc această valoare, astfel:

 • Sub-măsura 13.1 – plăți compensatorii în zona montană (ANC ZM)
  • 1-50 ha – 100% din prima acordată pe hectar – 97 euro/ha/an,
  • 50,01-100 ha – 75% din prima acordată pe hectar – 73 euro/ha/an,
  • 100,01-300 ha – 50% din prima acordată pe hectar – 30 euro/ha/an,
  • peste 300 ha – 35% din prima acordată pe hectar – 25 euro/ha/an.
 • Sub-măsura 13.2 – plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (ANC SEMN)
  • 1-50 ha – 100% din prima acordată pe hectar – 62 euro/ha/an,
  • 50,01-100 ha – 75% din prima acordată pe hectar – 46 euro/ha/an,
  • 100,01-300 ha – 50% din prima acordată pe hectar – 25 euro/ha/an,
  • peste 300 ha – 35% din prima acordată pe hectar – 25 euro/ha/an.
  • Pentru UAT-rile care au fost eligibile în perioada 2015-2018 în cadrul sM.13.2, dar care au devenit neeligibile începând din anul 2019 în urma actualizării procesului de fine tuning, în perioada 2021-2022 nivelul plății compensatorii este de 25 euro/ha/an.
 • Sub-măsura 13.3 – plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice (ANC SPEC)
  • 1-50 ha – 100% din prima acordată pe hectar – 75 euro/ha/an,
  • 50,01-100 ha – 75% din prima acordată pe hectar – 56 euro/ha/an,
  • 100,01-300 ha – 50%din prima acordată pe hectar – 25 euro/ha/an,
  • peste 300 ha – 35% din prima acordată pe hectar – 25 euro/ha/an.

APIA informează că pentru a beneficia de plăți în cadrul acestei măsuri, fermierul trebuie să respecte condițiile de eligibilitate conform fișei M.13 din PNDR 2014 – 2020.

Sprijinul este de tip compensatoriu, acordat anual, ca sumă fixă, pe unitatea de suprafață (ha) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermierii activi care încheie angajamente voluntare anuale pentru continuarea activităţilor agricole în zonele (UAT-urile) eligibile corespunzătoare fiecărei submăsuri.

Potrivit APIA, sprijinul aferent M.13 poate fi solicitat numai împreună cu SAPS.

APIA: Subvenții de 97 euro/hectar – În ce condiții se acordă banii

Lasă un răspuns