Fonduri europene – 1.000.000 EURO pentru primarii care construiesc drumuri agricole pentru fermieri

 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va pune la dispoziția primăriilor care construiesc sau modernizează infrastructura de acces agricolă peste 200 de milioane de euro, fonduri europene, în perioada 2023-2027. Măsura a fost inclusă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) în noul Plan Național Strategic.

Potrivit documentului publicat de MADR, valoarea sprijinului din fonduri europene va fi de maximum 1.000.000 euro/beneficiar.

Beneficiarii eligibili sunt Unitățile Administrativ Teritoriale și asociațiile acestora înființate conform legislației naționale în vigoare.

Condiții eligibilitate:

  • Solicitantul trebuie să nu fie în incapacitate de plată
  • Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent sau se asigură conectivitatea la acesta printr-o altă metodă (de ex: debarcader, ponton de acostare nave transport cereale, etc)
  • Solicitantul trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului/bunului pe care se realizează investiția

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect și va fi de maximum 100% din costurile eligibile.

Principii de selecție:

  1. Principiul suprafețelor agricole deservite
  2. Principiul agenților agricoli deserviți de investiție
  3. Principiul arealului agricol la nivelul comunei

Fonduri europene – 1.000.000 EURO pentru primarii care construiesc drumuri agricole pentru fermieri

Lasă un răspuns