Noua subvenție APIA de minim 51 EURO/hectar pentru micii fermieri

 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat, în sfârșit, în consultare publică, noul Plan Național Strategic. Printre schemele de plată incluse în PNS pentru perioada 2023-2027 se regăsește și sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS), adică noua plată redistributivă pentru micii fermieri.

În propunerea MADR, acest nou sprijin se va acorda doar fermelor incluse în intervalul 1-50 de hectare, iar cuantumul calculat ar fi de 51 de euro/hectar în 2023, ajungând până la 54 de euro/hectar în 2027.

Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată  de producție.

Prin această intervenție, MADR vrea să răspundă următoarelor nevoi:

  • Creșterea viabilității fermelor prin stabilizarea veniturilor fermierilor și eliminarea discrepanțelor și disparităților între categorii de ferme, sectoare agricole și teritorii;
  • Asigurarea menținerii producției agricole concomitent cu îmbunătățirea performanțelor economice și creșterea veniturilor pentru fermele mici/ medii/ ferme de familie;
  • Creșterea gradului de reziliență a exploatațiilor agricole la impactul negativ al factoriilor climatici și asigurarea securității alimentare;
  • Susținerea dezvoltării viabile a lanțurilor scurte alimentare.

Sprijinul redistributiv pentru venit sub forma unei plăți decuplate anuale per hectar eligibil se acorda fermierilor care au dreptul la o plata in temeiul sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilității și se acorda pentru:

  • fermierul care exploatează o suprafață cuprinsa între 1-50 ha, în mod special din cadrul gospodăriilor țărănești, definite prin Legea 6 / 2022.
  • nu beneficiază de sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității, fermierii care si-au fragmentat exploatațiile după 2020 si nici fermierii ale căror exploatații sunt rezultatul fragmentarii respective. Cazurile în care se consideră că fermierii nu și-au fragmentat/divizat exploatațiile în scopul de a beneficia de plata redistributivă vor fi reglementate prin legislația națională.

Potrivit documentului publicat de MADR, bugetul total pentru plata redistributivă în perioada 2023-2027 este de 978.314.880 euro, reprezentând 10% din totalul bugetului alocat pentru Pilonul I.

”Aceasta plată se adresează în egală măsură micilor fermieri cu suprafețe foarte mici, având în vedere ca aceștia nu vor mai beneficia de plata “micii fermieri” – sprijin care s-a dovedit a fi neatractiv pentru aceștia în perioada de  programare PAC 2014-2020. CRISS se adresează, totodată, și fermelor care nu făceau obiectul schemei “micii fermieri”, dar care constituie segmentul agriculturii la scară mică și mijlocie, aflat în plin proces de consolidare, ca fiind vectorii cei mai importanți ai lanțului scurt de aprovizionare și practicarea unei agriculturii prietenoase cu mediul.

În urma analizei datelor din Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) pentru plăți directe gestionat de APIA, rezultă că în anul 2020 fermele cuprinse între 1 și 50 de hectare însumează 758.512 beneficiari exploatații agricole, circa 97% din totalul de 781.246 de fermieri.   Fermele mici de la 1-50 ha reprezintă majoritatea exploatațiilor din România.

Acordarea plății redistributive pentru exploatațiile cu dimensiunea între 1-50 ha, constituie un sprijin suplimentar pentru o suprafață de 3.748.473 ha, gestionată de majoritatea fermierilor (97%) care contribuie la susținerea vitalității spațiului rural”, se mai arată în explicațiile suplimentare ale intervenției.

Noua subvenție APIA de minim 51 EURO/hectar pentru micii fermieri

Lasă un răspuns